Tartu triathlon

Tartu Mill Triathlon

Võistluse info

9. juuli 2016

Tartu Mill Triathlon kell 13.00

Toimumiskoht: Tartu kesklinn, Emajõgi ja sellega piirnevad pargid
Toimumiskoha aadress: Vabaduse puiestee, Tartu, Eesti

Eesti KV
Tartu Mill Triathlon raames toimub Eesti KV III etapp
Eesti KV etappide  üldjuhend.

Võistluse korraldajad:

MTÜ TriSmile
Aadress: Sepa 24b, Tartu, 51013, Eesti
www.trismile.ee
www.tartutriatlon.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Maret Mets, tel: +372 5259335, e-mail: maret@trismile.ee

Alaliit
Eesti Triatloni Liit
Aadress: Tabasalu pk. 85, Harku vald, Harju maakond, 76901, Eesti
www.triatlon.ee
E-mail: info@triatlon.ee

Distants
Tartu Mill Triathlon: 1,5 km ujumist, 40 km ratast, 10 km jooksu

Vanusepiirangud
Tartu Mill Triathlon starti lubatakse võistlejaid, kes on sündinud 1998 a. ja varem.
Vanust arvestatakse 31 detsember 2016 seisuga!

Võistluslitsents
Litsents on kohustuslik Tartu Mill Triathlonil osalemiseks kõigile individuaalvõistlejatele ja võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, mille kaudu tagatakse litsentseeritud võistlejale kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus Eesti karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta Eesti Triatloni Liidult ühepäevane litsents võistluskeskuse registratuurist. Info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

Ühelgi võistlusel osalemiseks pole vaja eelnevat kvalifitseerumist. Samuti ei pea võistleja olema ühegi klubi liige. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistlejat registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

Vanuseklassid
Vanuseklassid on kõikidel distantsidel samad nii meestel kui ka naistel. Eraldi arvestus on meestele ja naistele.

Juuniorid:  sündinud 1997-1998

Põhiklass: sündinud 1977-1996 (Eesti KV)

Veteranid 40: sündinud 1967-1976 (Eesti KV)

Veteranid 50: sündinud 1957-1966 (Eesti KV)

Veteranid 60: sündinud 1947-1956

Veteranid 70: sündinud 1946 ja varem

Registreerimine ja osalustasud
Eelregistreerida saab internetis www.tartutriatlon.ee kuni 6. juulini 2016. Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses reedel, 8. juulil kell 14.00-18.00 ja laupäeval, 9. juulil kell 9.00-12.00. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejal kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Tartu Mill Triathloni individuaalvõistleja ja võistkonna rattur peavad omama kehtivat triatlonilitsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult. Iga võistleja on kohustatud aktsepteerima ning allkirjastama kohapeal võistluse üldtingimused ning vastutuse kokkuleppe (hold-harmless agreement).

Osalustasud sisaldavad
Osalustasu sisaldab:

 • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
 • finišeerija medalit
 • diplomit (elektrooniliselt allalaetav)
 • sissepääsu võistlusjärgsesse taastusalasse
 • piletit laupäevasele Atlantise Pasta Party-le (võistluseelne õhtusöök)
Kuni 14.05 2016 15.05 – 25.06 2016 26.06 – 6.07 2016 Kohapeal
Põhidistants (1,5+40+10) 40 EUR 50 EUR 70 EUR 80 EUR

Registreerimise kinnitus
Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Osalejate limiit
Tartu Mill Triathloni individuaalvõistlejad: 1000

Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU reeglid, mis on kättesaadavad siit. Registreerimisega aktsepteerib võistleja neid reegleid. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad.

 • Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega teha muudatusi varustuse reeglitega kooskõlla viimiseks.
 • Jalgrattakiivri kandmine rattadistantsil on kohustuslik. Kiiver peab olema kindlalt kinnitatud kogu võistluse aja, kui võistleja on kontaktis rattaga.
 • Ujumisdistantsil on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.
 • Võistlusnumber peab rattasõidul olema seljal ning jooksmisel ees.
 • Prügi maha viskamine on keelatud. Joogipudelite, energiabatoonide, –geelide ja pakendite loodusesse viskamine toob kaasa kohese diskvalifitseerimise.
 • Kompressioonsääriste kasutamine ujumisel on lubatud juhul kui kalipso kasutamine on lubatud.
 • Palja ülakehaga võistlemine on ratta- ja jooksurajal keelatud.
 • Vahetusalast väljudes ning sisenedes tuleb tähelepanu pöörata vahetusala joonele. Rattale võib minna pärast vahetusala joont. Rattarajalt tulles tuleb rattalt maha tulla enne vahetusala joont.
 • Võistlejate abistamine ning saatmine võistlusrajal nii joostes kui sõiduvahenditel on keelatud.
 • Mobiiltelefonide, MP3 mängijate, kõrvaklappide jms kasutamine võistluse ajal on keelatud.
 • Osaleja järgib Maailma Antidopingu Koodeksi reegleid. Ka vanusegruppide võistlejaid võidakse dopingu suhtes kontrollida.

Võistlejate infotund
Tartu Mill Triathloni võistlejate infotund toimub enne Atlantise Pasta Party’t reedel kell 19.30 ja sellel osalemine on kohustuslik.

Tuulessõit
Tuulessõit on keelatud. Tuulessõidu tsoon on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud, reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi ning korduv rikkumine diskvalifitseerimise.

Võistluse kohtunikud
Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile.
Võistluse vahekohus

Protesti korral lahendab selle võistluse vahekohus, mis saab kokku peale võistlust ja koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist, tulemuste protest hiljemalt 15 minutit peale mitteametlike tulemuste avaldamist.
2016 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 40 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Võistlusrada

Start
Stardiala asub Emajõe ääres, Lodjakoja juures.

Ujumine
Ujumine toimub Emajões, mille temperatuur on võistluse ajal tavaliselt umbes 20°C. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistluse korraldaja võib keelata võistlemise kalipsodes, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem. Start on Lodjakoja juurest rannalt ja kõigil võistlejatel tuleb ujuda allavoolu 1,5 km kuni Tartu turuhooneni. TÄHELEPANU! Vahetusala juurest lahkuvad bussid Tartu Mill Triathloni ujumise starti kell 12.30! Iga võistleja võib ka iseseisvalt ujumise starti minna! Ujumisstarti võib jätta ainult nummerdatud koti, mis toimetatakse finišisse, kus võistleja selle võistlusnumbri alusel kätte saab.

Ratas
Rattarada koosneb kahest 20 km pikkusest ringist. Rattarada viib võistlejad Tartu kesklinnas asuvast vahetusalast Jõgeva suunas: Vabaduse pst – Kroonuaia sild – Sauna tn – Staadioni tn – Lubja tn – Puiestee tn – Jõgeva mnt. Vasula tee bussipeatuses tehakse tagasipööre ja liigutakse sama marsruuti mööda Tartusse, kuni peale Kroonuaia silda tehakse kuulus Toomemäe ring: Lai – Kloostri – Kroonuaia – Jakobi – Veski – Näituse – K. E. von Baeri – Jakobi – Lai – Vabaduse pst. Ring lõppeb vahetult enne Vabaduse puiesteel asuvat vahetusala, kus tehakse pööre suundumaks teisele ringile. Rattarada on võistlejatele suhteliselt kerge ja pealtvaatajatele hästi jälgitav. Ringide lugemine on iga võistleja enda kohustus ja seda kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõit on keelatud.

Jooks
Jooksurada kulgeb mööda Emajõe kallastel olevaid kõnniteid ja koosneb kahest 5 km ringist, mis tuleb läbida päripäeva. Jooksurada on võistlejatele lihtne ja ilma tõusudeta (kui välja arvata kaks silda) ja pealtvaatajatele hästi jälgitav.

Vahetusala
Võistluse ainus vahetusala asub Vabaduse puiesteel Tartu turuhoone ja Raekoja platsi vahel. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB!!! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi).

Vahetusala turvalisus
Vahetusala on piiratud aiaga. Vahetusalasse jäetud varustusele peab võistleja järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse infotelki.
Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

Finiš

Finiš asub Vabaduse puisteel vahetusala kõrval.

Toitlustamine
Jooksudistantsil pakutakse vett ja isotoonilisi jooke. Finišis pakutakse võistlejatele vett, isotoonilisi jooke ning puuvilju. Ratta- ja ujumisdistantsil toitlustamist ei toimu.

Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

Ajalimiidid

ujumisrada suletakse: 14.00

rattarada suletakse: 15.45

jooksurada suletakse: 16.45

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti. Pärast võistlust saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

Majutusvõimalused ja info piirkonna kohta
Tartu Turismiinfokeskus
Aadress: Raekoda, Tartu, 50089, Eesti
Tel: +372 744 2111, E-mail: info@visittartu.com
Veeb: www.tartu.eewww.visittartu.com

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Kuna samal ajal toimuvad Tartus Hansapäevad, siis palume kõigil osalejatel ja pealtvaatajatel varuda aega nii linnas liiklemisel kui ka parkimiskohtade otsimisel. Kuna rattarada on liikluseks suletud, siis selle äärde parkimine on keelatud. Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik.

Treeningvõimalused
Ujumine: Emajões tohib ujuda ainult selleks ettenähtud randades, sest jõge kasutatakse palju ka mootorpaatide ja laevade poolt. Ujumisrada märgitakse maha reedel ja seda on võimalik kasutada treeninguks omal riisikol, kuna puuduvad vetelpäästjad.

Ratas: Rattarada kulgeb mööda avalikke teid, seega ei ole ka piiranguid seal treenimiseks. Rattarada tähistatakse võistlusele eelneval reedel ja seda on võimalik kasutada treeninguks (va Kloostri tänav mis on võistlusvälisel ajal vastassuunaline).

Jooks: Jooksurada kulgeb mööda avalikke teid ja radu, see märgitakse võistlusele eelneval laupäeval ja on vabalt kasutatav treenimiseks.

Pealtvaatajale
Pealtvaatajatele, kes eelistavad jälgida võistlust ühest kohast, soovitame Vabaduse puiesteel asuvat võistluskeskust, kust on võimalik jälgida nii ujumist, mõlemat vahetust, jooksu kui ka võistluse finišit. Seal asuvad ka teadustajad, kes jagavad infot rajal toimuvast. Neile, kes otsivad rohkem põnevust, soovitame minna Jakobi tänavale (ca 1 km võistluskeskusest). Pealtvaatajatel ja kaasaelajatel ei ole lubatud võistlejatega kaasa joosta või neid rattal saata. Samuti ei ole lubatud osutada võistlejatele abi raja kõrval.