Tartu triathlon

Tartu Mill Triathlon

Võistluse info

9. juuli 2016

Tartu Mill Triathlon kell 13.00

Toimumiskoht: Tartu kesklinn, Emajõgi ja sellega piirnevad pargid
Toimumiskoha aadress: Vabaduse puiestee, Tartu, Eesti 51004

Võistluse korraldajad

MTÜ TriSmile
Aadress: Sepa 24b Tartu Eesti 51013
www.trismile.ee
www.tartutriatlon.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Maret Mets, tel: +372 5259335, e-mail: maret@trismile.ee

Eesti KV
Tartu Mill Triathlon raames toimub Eesti KV III etapp
Eesti KV etappide  üldjuhend

Alaliit
Eesti Triatloni Liit
Aadress: Tabasalu pk.85 76901 Harku vald, Harju maakond, Eesti
www.triatlon.ee
E-mail: info@triatlon.ee

Distants
Tartu Mill Triathlon: 1,5km ujumist, 40km ratast, 10km jooksu

Vanusepiirangud
Tartu Mill Triathlon starti lubatakse võistlejaid, kes on 1998.a. ja varem sündinud.
Vanust arvestatakse 2016.a. 31. detsembri seisuga!

Võistluslitsents Tartu Mill Triathlonil
Triatloni litsents on kohustuslik Tartu Mill Triathlonil osalemiseks kõigile individuaalvõistlejatele ja võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, mille kaudu tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus Eesti karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta Eesti Triatloni Liidult ühepäevane litsents võistluskeskuse registratuurist. Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult aadressil  info@triatlon.ee.

Mitte ühelegi võistlusele pääsemiseks pole vaja eelnevat kvalifitseerumist. Samuti ei pea võistleja olema ühegi klubi liige. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

Vanuseklassid
Vanuseklassid on kõikidel distantsidel samad nii meestel kui ka naistel. Eraldi arvestus on meestele ja naistele.

Tartu Mill Triathlon:

Juuniorid:  1997-1998.a. sündinud

Põhiklass: 1977-1996.a. sündinud (Eesti KV)

Veteranid 40: 1967-1976.a. sündinud (Eesti KV)

Veteranid 50: 1957-1966.a. sündinud (Eesti KV)

Veteranid 60: 1947-1956.a. sündinud

Veteranid 70: 1946 ja varem sündinud

Registreerimine ja osalustasud
Tartu Mill Triathlonile saab eelregistreeruda ainult internetis Tartu Mill Triathloni kodulehel www.tartutriatlon.ee kuni 6. juulini 2016. Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses reedel, 8.juulil kell 14:00-18:00 ja laupäeval, 9.juulil kell 9:00-12:00. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada pildiga isikut tõendav dokument. Tartu Mill Triathloni võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult. Iga võistleja on kohustatud aktsepteerima ning allkirjastama registreerimise käigus (kohapeal) võistluse üldtingimused ning vastutuse kokkuleppe (hold-harmless agreement).

Osalustasud sisaldavad
Osalustasu Tartu Mill Triathloni distantsil individuaalvõistleja sisaldab:

 • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
 • finišeerija medalit
 • diplomit ( elektrooniliselt allalaetav)
 • sissepääsu võistlusjärgsesse taastusalasse
 • piletit laupäevasele Atlantise Pasta Party-le (võistluseelne õhtusöök)
Kuni 14.05 2016 15.05 – 25.06 2016 26.06 – 6.07 2016 Kohapeal
Põhidistants (1.5+40+10) 40 EUR 50 EUR 70 EUR 80 EUR
Põhidistants (1.5+40+10) TEAM 65 EUR 85 EUR 105 EUR 125 EUR

Registreerumise kinnitus
Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Osalejate limiit
Tartu Mill Triathlon individuaalvõistlejad: 1.000

Toitlustamine
Tartu Mill Triathlon jooksudistantsil ja finišus pakutakse võistlejatele vett, isotoonilisi jooke ning puuvilju. Ratta- ja ujumisdistantsil toitlustamist ei toimu.

Võistlusreeglid
Võistlustel kehtib ITU võistlusmäärustik, mis on kättesaadav siit. Registreerumisega aktsepteerib võistleja neid reegleid. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad.

 • Ratas, kiiver ja muu vahetusala varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejatel oleks vajadusel aega teha muudatusi varustuse reeglitega kooskõlla viimiseks.
 • Jalgrattakiivri kandmine on kohustuslik. Kiiver peab olema kindlalt kinnitatud kogu võistluse aja, kui võistleja on kontaktis rattaga.
 • Ujumisdistantsi ajal on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.
 • Võistlusnumber peab rattasõidu ajal olema seljal ning jooksmisel ees.
 • Prügi maha viskamine on keelatud. Joogipudelite, energiabatoonide, –geelide ja muude pakendite loodusesse viskamine toob kaasa kohese diskvalifitseerimise
 • Kompressioonsääriste kasutamine ujumise ajal on lubatud juhul kui kalipsode kasutamine on lubatud.
 • Palja ülakehaga võistlemine on ratta- ja jooksurajal keelatud.
 • Vahetusalast väljudes ning sisenedes tuleb tähelepanu pöörata vahetusala joonele. Rattale võib minna pärast vahetusala joont. Rattarajalt tulles tuleb rattalt maha tulla enne vahetusala joont.
 • Võistlejate abistamine ning saatmine võistlusrajal nii joostes kui sõiduvahenditel on keelatud.
 • Mobiiltelefonide, MP3 mängijate, kõrvaklappide jms kasutamine võistluse ajal on keelatud.
 • Osaleja järgib Maailma Antidopingu Koodeksi reegleid. Ka vanusegruppide võistlejaid võidakse dopingu suhtes kontrollida.

Võistlejate infotund
Tartu Mill Triathloni võistlejate infotund toimub enne Atlantise Pasta Party’t reedel kell 19:30 ja sellel osalemine on kohustuslik.

Tuulessõit
Tuulessõit on keelatud. Tuulessõidu tsoon on 10m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud, reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi ning korduvrikkumine  disklahvi.

Võistluste kohtunikud
Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile
Võistluste vahekohus

Protestide korral lahendab mured võistluse vahekohus, mis saab kokku peale võistlust ja koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist, tulemuste protest hiljemalt 15 minutit peale mitteametlike tulemuste avaldamist.
2016.a. kehtestatud protestimaksu suurus on 40€, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Tartu Mill Triathloni võistlusrada

Ujumine
Ujumine toimub Emajões, mille temperatuur on võistluse toimumise ajal tavaliselt umbes 20°C. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistluse korraldaja võib keelata võistlemise kalipsodes, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1h enne starti 22,0°C või rohkem. Start on Lodjakoja juurest rannalt ja kõigil võistlejatel tuleb ujuda allavoolu 1,5 km kuni Tartu turuhooneni. TÄHELEPANU! Vahetusala juurest lahkuvad bussid Tartu Mill Triathloni ujumise starti kell 12.30! Iga võistleja võib ka iseseisvalt ujumise starti minna! Ujumisstarti võib jätta ainult nummerdatud koti, mis toimetatakse finišisse, kus võistleja selle võistlusnumbri alusel kätte saab!

Võistlejad stardivad järgnevalt:

13.00 – individuaalvõistlejad
13.10 – võistkondade esimesed liikmed

Ratas
Rattarada  koosneb kahest 20km pikkusest ringist. Rattarada viib võistlejad Tartu kesklinnas asuvast vahetusalast edasi mööda järgnevat marsruuti:  Vabaduse pst – Kroonuaia sild – Sauna tn – Staadioni tn – Lubja tn – Puiestee tn – Jõgeva mnt. Vasula tee bussipeatuses tehakse tagasipööre ja liigutakse sama teed tagasi Tartusse, kuni peale Kroonuaia silda tehakse kuulus Toomemäe ring: Lai tn – Kloostri – Kroonuaia – Jakobi – Veski – Näituse – K.E. von Baeri – Jakobi – Lai – Vabaduse pst. Ring lõppeb vahetult enne Vabaduse pst asuvat vahetusala, kus tehakse pööre suundumaks teisele 20km ringile. Rattarada on võistlejatele suhteliselt kerge ja pealtvaatajatele hästi jälgitav. Ringide lugemine on iga võistleja enda kohustus ja seda kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõit on keelatud.

Jooks
Jooksurada kulgeb mööda Emajõe kallastel olevaid parke ja koosneb kahest 5km ringist, mis tuleb läbida päripäeva. Jooksurada on võistlejatele lihtne ja ilma tõusudeta (kui välja arvata kaks silda) ja pealtvaatajatele hästi jälgitav. Finiš asub vahetusala kõrval Vabaduse pst.

Vahetusala
Võistluse mõlemad vahetusalad asuvad samas kohas Vabaduse pst. Tartu turuhoone ja Raekoja platsi vahelisel lõigul. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB!!! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi).

Vahetusala turvalisus
Vahetusala on piiratud aiaga. Võistluse käigus vahetusalasse jäetud ratastele ja muule varustusele peab võistleja järgi tulema võistluse ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse infotelki.
Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

Stardiala
Stardiala asub Emajõe ääres, Lodjakoja juures.

Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega

Ajalimiidid
Tartu Mill Triathlon:

ujumisrada suletakse: 14:00

rattarada suletakse: 15:45

jooksurada suletakse: 16:45

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse infopunkti. Pärast võistluse lõppu palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

Majutusvõimalused ja info piirkonna kohta
Tartu Turismiinfokeskus
Aadress: Raekoda, Tartu, Estonia 50089
Tel: +372 744 2111, E-mail: info@visittartu.com
Veeb: www.tartu.eewww.visittartu.com

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Kuna samal ajal toimub Tartus Hansapäevad, siis palume kõigil osalejatel ja pealtvaatajatel varuda hoolega aega nii linnas liiklemisel kui ka parkimiskohtade ostimisel. Kuna rattatrass on liikluseks suletud, siis selle äärde parkimine on keelatud. Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistlemise käigus.

Treeningvõimalused
Ujumine: Emajões tohib ujuda ainult selleks ettenähtud randades sest jõge kasutatakse palju ka mootorpaatide ja laevade poolt. Ujumisrada märgitakse maha reedel ja seda on võimalik kasutada treeninguks omal riisikol, kuna puuduvad vetelpäästjad.

Ratas:Rattarada kulgeb mööda avalikke teid, seega ei ole ka piiranguid seal treenimiseks. Rattarada tähistatakse võistlusele eelneval reedel ja seda on võimalik kasutada treeninguks (v.a Kloostri tn mis on ühesuunaline) alates sellest hetkest.

Jooks:Jooksurada kulgeb mööda avalikke teid ja radu, see märgitakse võistlusele eelneval laupäeval ja on vabalt kasutatav treenimiseks.

Pealtvaatajale
Pealtvaatajatele, kes eelistavad jälgida võistlust ühest kohast, soovitame Vabaduse pst asuvat võistluskeskust, kust on võimalik jälgida nii ujumist, mõlemat vahetust, jooksu kui ka võistluse finišit. Seal asuvad ka teadustajad, kes jagavad infot rajal toimuvast. Neile, kes otsivad rohkem põnevust, soovitame minna Jakobi tänavale (ca 1km võistluskeskusest). Jooksurajal on kaasaelajatele hea koht samuti Vabaduse pst asuv võistluskeskus. Pealtvaatajatel ja kaasaelajatel ei ole lubatud võistlejatega kaasa joosta v neid rattal saata. Samuti ei ole lubatud osutada võistlejatele raja kõrvalt abi.